ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (อ่าน 235) 08 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเปิดบ้านสุพรรณิการ์ (อ่าน 242) 08 ก.พ. 61
เชิญชวนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสุพรรณิการ์ (อ่าน 268) 05 ก.พ. 61
ตารางสอบ o-net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 345) 08 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 313) 17 พ.ย. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 288) 16 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 382) 10 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 348) 06 พ.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 318) 10 ต.ค. 60
คุรุสภาขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย (อ่าน 371) 10 ต.ค. 60
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับลงทะเบียนนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน (อ่าน 350) 27 มี.ค. 60
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 355) 14 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี (อ่าน 465) 07 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 349) 14 พ.ย. 59