ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 74) 13 ธ.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างส้วมนักเรียนหญิง4ห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 64) 13 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (อ่าน 71) 26 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี (อ่าน 94) 08 พ.ย. 61
ขอเชิญศิษย์เก่า รปจ. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร (อ่าน 90) 05 พ.ย. 61
แจ้งกำหนดการปิด เปิด ภาคเรียน และการสอบแก้ตัว (อ่าน 135) 28 ก.ย. 61
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (อ่าน 350) 08 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเปิดบ้านสุพรรณิการ์ (อ่าน 381) 08 ก.พ. 61
เชิญชวนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสุพรรณิการ์ (อ่าน 384) 05 ก.พ. 61
ตารางสอบ o-net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 480) 08 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 436) 17 พ.ย. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 412) 16 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 515) 10 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 456) 06 พ.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 419) 10 ต.ค. 60
คุรุสภาขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย (อ่าน 472) 10 ต.ค. 60
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับลงทะเบียนนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน (อ่าน 456) 27 มี.ค. 60
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 441) 14 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี (อ่าน 576) 07 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 440) 14 พ.ย. 59